Meningokok Hastalığı Neden Bu Kadar Önemli?

Meningokok Önemi Kartlar

Ölümcül olabilir!

Hastalık çok hızlı ilerler ve 24 saat içerisinde ölümle sonuçlanabilir.1,2

Hastalığı geçiren her 10 kişiden 1’i hayatını kaybetmektedir. 1,2

Meningokok Önemi Kartlar

Kalıcı hasar bırakabilir!

Hastalığı geçiren kişilerin %20-40’ı nöbetler, felç, psikolojik rahatsızlıklar, nörolojik rahatsızlıklar, görme ve işitme kaybı, uzuv amputasyonları gibi ciddi hasarlar ile hayatına devam edebilir.3

Meningokok Önemi Kartlar

Risk Grubu!4-6

Meningokok hastalıklarını geçirenlerin %97’si sağlıklı bireylerdir.

Ülkemizde meningokok menenjiti en sık 1 yaş altında görülür,  bu hastaların %95’i ise 6 aylıktan küçük bebeklerdir.

5 yaş üstü çocuklarda, yurt / kışla gibi kalabalık ortamlarda yaşayanlarda, bağışıklık sistemi hastalığı olanlarda, riskli bölgeye seyahat edenlerde hastalığa yakalanma riski artar.

Meningokok Önemi Kartlar

Tanı koymak zordur!

Meningokok hastalığı; yüksek ateş, baş ağrısı, mide bulantısı ve boyun tutulması gibi belirtiler ile başlar7.

İlk 12 saatteki belirtileri viral hastalıkların belirtilerine benzerdir bu yüzden tanı konması zordur.7

Kaynaklar:

  1. Thompson MJ, et al. Clinical recognition of meningococcal disease in children and adolescents. Lancet. 2006 Feb 4;367(9508):397-403. doi: 10.1016/S0140-6736(06)67932-4. PMID: 16458763.
  2. Acar M, et al. Çocuklarda Menenjite Güncel Yaklaşım. Çocuk Dergisi, 2014.14(3), 95-99.
  3. Özdemir U, et al. Pediatristlerin Meningokok Enfeksiyonları ve Aşıları ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Tutumları. J Pediatr Inf 2018; 12(2): 58-64. DOI: 10.5578/ced.67244
  4. Ceyhan M, et al. Meningitis caused by Neisseria Meningitidis, Hemophilus Influenzae Type B and Streptococcus Pneumoniae during 2005–2012 in Turkey, Human Vaccines & Immunotherapeutics, 10:9, 2706-2712. DOİ: 10.4161/hv.29678
  5. https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/menenjit Erişim tarihi: 20.01.2021
  6. Abad R, et al. Previous pathology in cases of invasive meningococcal disease in children under 5 years old. Gac Sanit. 2015 Nov-Dec;29(6):475-6. Spanish. DOİ: 10.1016/j.gaceta.2015.08.003
  7. https://www.cdc.gov/meningococcal/about/symptoms.html Erişim Tarihi: 17.03.2021