Özel Aşı Takvimleri

Meningokok Aşı Takvimi

*Her iki doz arasında en az 2 ay bırakılmalı.
**Her iki doz arasında en az 2 ay bırakılmalı
***Her iki doz arasında en az 3 ay bırakılmalı.
****2-5 ay arası dozlar arasında en az 1 ay, 6 ay-10 yaş arası dozlar arasında en az 2 ay, 11 yaştan itibaren dozlar arasında en az 1 ay bırakılmalıdır.

Pdf Olarak İndir

Genel Öneriler

MenB aşılarıyla MenACWY aşıları aynı anda yapılabilirler. Aşı öncesi antipretik kullanımı genel bir öneri değildir. Ancak yüksek ateş yapan aşılarla birlikte kullanılabilir.

Kaynak:
https://www.cdc.gov/meningitis/bacterial.html

Rotavirüs Aşı Takvimi

Rotavirüs aşıları için 1. dozunun 14. haftadan sonraya; son dozunun da 32. hafta sonrasına bırakılmaması gerekir. 

Kaynak:
https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/rotavirus/public/index.html#:~:text=The%20first%20dose%20of%20rotavir us,drops%20in%20the%20infant’s%20mouth Son erişim tarihi: 20.01.202

Pdf Olarak İndir

HPV Aşı Takvimi

*HPV aşıları 9 yaşından itibaren uygulanabilir. İlk dozun uygulanmasından sonra 6-12 ay içerisinde 2. doz aşı yapılmalıdır. 15. yaş günlerinde veya sonrasında HPV aşısına başlayan çocukların 6 ay boyunca verilen üç doza ihtiyacı vardır.

Kaynak:
https://www.cdc.gov/hpv/parents/vaccine.html#:~:text=Two%20doses%20of%20HPV%20vaccine,doses%20giv en%20over%206%20months Erişim tarihi: 20.01.2021

Pdf Olarak İndir