Ulusal Aşı Takvimi

  DOĞUMDA 1. AYIN SONU 2. AYIN SONU 4. AYIN SONU 6. AYIN SONU 12. AYIN SONU 18. AYIN SONU 24. AYIN SONU 48. AY 3 13. YAŞ
Hepatit B
I

Hepatit B

Hepatit B enfeksiyonu, akut ve kronik hepatite, siroza ve karaciğer kanserine neden olur. Erişkinlik döneminde geçirilen hastalık büyük oranda iyileşirken, çocukluk döneminde geçirilen hastalık %90 oranında kronikleşir. Karaciğer kanserlerinin %80’inden fazlası hepatit B enfeksiyonu sonucu ortaya çıkar. Dünya genelinde 350 milyondan fazla kişi, kronik enfeksiyona sahiptir. Ayrıca yılda 600.000 kişi hepatit B nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Bu nedenle hepatit B kontrolü için çocuk döneminde aşılama önemlidir.1

Kaynak:
https://www.ttb.org.tr/kutuphane/asi_rehberi.pdf Erişim Tarihi: 20.01.2021

II

Hepatit B

Hepatit B enfeksiyonu, akut ve kronik hepatite, siroza ve karaciğer kanserine neden olur. Erişkinlik döneminde geçirilen hastalık büyük oranda iyileşirken, çocukluk döneminde geçirilen hastalık %90 oranında kronikleşir. Karaciğer kanserlerinin %80’inden fazlası hepatit B enfeksiyonu sonucu ortaya çıkar. Dünya genelinde 350 milyondan fazla kişi, kronik enfeksiyona sahiptir. Ayrıca yılda 600.000 kişi hepatit B nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Bu nedenle hepatit B kontrolü için çocuk döneminde aşılama önemlidir.1

Kaynak:
https://www.ttb.org.tr/kutuphane/asi_rehberi.pdf Erişim Tarihi: 20.01.2021

   
III

Hepatit B

Hepatit B enfeksiyonu, akut ve kronik hepatite, siroza ve karaciğer kanserine neden olur. Erişkinlik döneminde geçirilen hastalık büyük oranda iyileşirken, çocukluk döneminde geçirilen hastalık %90 oranında kronikleşir. Karaciğer kanserlerinin %80’inden fazlası hepatit B enfeksiyonu sonucu ortaya çıkar. Dünya genelinde 350 milyondan fazla kişi, kronik enfeksiyona sahiptir. Ayrıca yılda 600.000 kişi hepatit B nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Bu nedenle hepatit B kontrolü için çocuk döneminde aşılama önemlidir.1

Kaynak:
https://www.ttb.org.tr/kutuphane/asi_rehberi.pdf Erişim Tarihi: 20.01.2021

         
BCG    
I

Tüberküloz Aşısı (BCG)

Tüberküloz (TB) daha çok akciğerleri tutan fakat farklı organlarda da (non-pulmoner) görülebilen bir enfeksiyon hastalığıdır. Dünyada her üç insandan birinin TB basili ile enfekte olduğu tahmin edilmektedir. Ancak enfekte olmak, TB hastası olmak anlamına gelmez. Vücutta “uyuyan basiller” olarak bulunan tüberküloz enfeksiyonu, bağışıklık sistemini bozan bir hastalık geçirilmesi ya da beslenme bozukluğu gibi bir nedenle, vücut direnci düştüğünde tüberküloz hastalığına dönüşebilir.

Tüberküloz kontrolünde temel strateji hasta kişinin tedavisidir. Ancak aşı, tüberküloz menenjiti gibi tüberkülozun ciddi formlarının ortaya çıkmasını önler.

Kaynak:
https://www.ttb.org.tr/kutuphane/asi_rehberi.pdf Erişim Tarihi: 20.01.2021

             
KPA    
I

Konjüge Pnömokok Aşısı (KPA)

Pnömokok hastalığı Streptococcus pneumonia adlı bir bakterinin etken olduğu ve vücudun farklı noktalarında ortaya çıkan enfeksiyonların ortak adıdır1.

Bu enfeksiyonda; küçük çocuklar, bağışıklık sistemi zayıf olan erişkinler ve yaşlılar risk grubunun başında gelmektedir. Ağır sonuçları olan pnömokok enfeksiyonlarından aşılanarak korunulabilir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün 2006’dan beri önerdiği çocukluk çağında rutin pnömokok bağışıklamasıyla, çocuklardaki hastalık yükü önemli ölçüde azalmaya başlamıştır1.

Çocukların yanı sıra erişkinlerde de pnömokok aşılamasının yaygınlaştırılması ve yeterli düzeye ulaştırılması için çalışmalar yapılmaktadır1.

Kaynak:
https://www.ttb.org.tr/kutuphane/asi_rehberi2.pdf Erişim Tarihi: 20.01.2021

II

Konjüge Pnömokok Aşısı (KPA)

Pnömokok hastalığı Streptococcus pneumonia adlı bir bakterinin etken olduğu ve vücudun farklı noktalarında ortaya çıkan enfeksiyonların ortak adıdır1.

Bu enfeksiyonda; küçük çocuklar, bağışıklık sistemi zayıf olan erişkinler ve yaşlılar risk grubunun başında gelmektedir. Ağır sonuçları olan pnömokok enfeksiyonlarından aşılanarak korunulabilir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün 2006’dan beri önerdiği çocukluk çağında rutin pnömokok bağışıklamasıyla, çocuklardaki hastalık yükü önemli ölçüde azalmaya başlamıştır1.

Çocukların yanı sıra erişkinlerde de pnömokok aşılamasının yaygınlaştırılması ve yeterli düzeye ulaştırılması için çalışmalar yapılmaktadır1.

Kaynak:
https://www.ttb.org.tr/kutuphane/asi_rehberi2.pdf Erişim Tarihi: 20.01.2021

 
R

Konjüge Pnömokok Aşısı (KPA)

Pnömokok hastalığı Streptococcus pneumonia adlı bir bakterinin etken olduğu ve vücudun farklı noktalarında ortaya çıkan enfeksiyonların ortak adıdır1.

Bu enfeksiyonda; küçük çocuklar, bağışıklık sistemi zayıf olan erişkinler ve yaşlılar risk grubunun başında gelmektedir. Ağır sonuçları olan pnömokok enfeksiyonlarından aşılanarak korunulabilir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün 2006’dan beri önerdiği çocukluk çağında rutin pnömokok bağışıklamasıyla, çocuklardaki hastalık yükü önemli ölçüde azalmaya başlamıştır1.

Çocukların yanı sıra erişkinlerde de pnömokok aşılamasının yaygınlaştırılması ve yeterli düzeye ulaştırılması için çalışmalar yapılmaktadır1.

Kaynak:
https://www.ttb.org.tr/kutuphane/asi_rehberi2.pdf Erişim Tarihi: 20.01.2021

       
DaBT-İP-HiB    
I

Difteri, Aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio ve Hemofilus İnfluenza Tip B Aşısı (DaBT-İPA-HiB Aşısı)

Difteri, boğmaca, tetanoz, polio (çocuk felci) ve Hib menenjitine karşı koruyan 5’li aşıdır.

Difteri tarih boyunca yıkıcı salgınlarla karakterize, en çok korkulan çocuk hastalıklarından biri olmuştur.

Boğmaca halen dünya genelinde bebek ölümlerinin önemli bir nedeni ve aşılama oranının yüksek olduğu ülkelerde bile bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir.

Tetanoz her yaşta ortaya çıkabilen, aşı koruması olmadığı takdirde %100 ölüme neden olan ciddi bir hastalıktır.

Çocuk Felci daha çok çocukları etkileyen ve yüksek bulaştırıcılığı olan viral bir hastalıktır.

H. İnfluenza, özellikle bebeklerde ciddi hastalık yapan bakteriyel bir hastalıktır. Bu organizma, küçük çocuklarda öncelikle zatürre ve menenjite neden olur.

Kaynak:
https://www.ttb.org.tr/kutuphane/asi_rehberi.pdf Erişim Tarihi: 20.01.2021

II

Difteri, Aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio ve Hemofilus İnfluenza Tip B Aşısı (DaBT-İPA-HiB Aşısı)

Difteri, boğmaca, tetanoz, polio (çocuk felci) ve Hib menenjitine karşı koruyan 5’li aşıdır.

Difteri tarih boyunca yıkıcı salgınlarla karakterize, en çok korkulan çocuk hastalıklarından biri olmuştur.

Boğmaca halen dünya genelinde bebek ölümlerinin önemli bir nedeni ve aşılama oranının yüksek olduğu ülkelerde bile bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir.

Tetanoz her yaşta ortaya çıkabilen, aşı koruması olmadığı takdirde %100 ölüme neden olan ciddi bir hastalıktır.

Çocuk Felci daha çok çocukları etkileyen ve yüksek bulaştırıcılığı olan viral bir hastalıktır.

H. İnfluenza, özellikle bebeklerde ciddi hastalık yapan bakteriyel bir hastalıktır. Bu organizma, küçük çocuklarda öncelikle zatürre ve menenjite neden olur.

Kaynak:
https://www.ttb.org.tr/kutuphane/asi_rehberi.pdf Erişim Tarihi: 20.01.2021

III

Difteri, Aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio ve Hemofilus İnfluenza Tip B Aşısı (DaBT-İPA-HiB Aşısı)

Difteri, boğmaca, tetanoz, polio (çocuk felci) ve Hib menenjitine karşı koruyan 5’li aşıdır.

Difteri tarih boyunca yıkıcı salgınlarla karakterize, en çok korkulan çocuk hastalıklarından biri olmuştur.

Boğmaca halen dünya genelinde bebek ölümlerinin önemli bir nedeni ve aşılama oranının yüksek olduğu ülkelerde bile bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir.

Tetanoz her yaşta ortaya çıkabilen, aşı koruması olmadığı takdirde %100 ölüme neden olan ciddi bir hastalıktır.

Çocuk Felci daha çok çocukları etkileyen ve yüksek bulaştırıcılığı olan viral bir hastalıktır.

H. İnfluenza, özellikle bebeklerde ciddi hastalık yapan bakteriyel bir hastalıktır. Bu organizma, küçük çocuklarda öncelikle zatürre ve menenjite neden olur.

Kaynak:
https://www.ttb.org.tr/kutuphane/asi_rehberi.pdf Erişim Tarihi: 20.01.2021

 
R

Difteri, Aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio ve Hemofilus İnfluenza Tip B Aşısı (DaBT-İPA-HiB Aşısı)

Difteri, boğmaca, tetanoz, polio (çocuk felci) ve Hib menenjitine karşı koruyan 5’li aşıdır.

Difteri tarih boyunca yıkıcı salgınlarla karakterize, en çok korkulan çocuk hastalıklarından biri olmuştur.

Boğmaca halen dünya genelinde bebek ölümlerinin önemli bir nedeni ve aşılama oranının yüksek olduğu ülkelerde bile bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir.

Tetanoz her yaşta ortaya çıkabilen, aşı koruması olmadığı takdirde %100 ölüme neden olan ciddi bir hastalıktır.

Çocuk Felci daha çok çocukları etkileyen ve yüksek bulaştırıcılığı olan viral bir hastalıktır.

H. İnfluenza, özellikle bebeklerde ciddi hastalık yapan bakteriyel bir hastalıktır. Bu organizma, küçük çocuklarda öncelikle zatürre ve menenjite neden olur.

Kaynak:
https://www.ttb.org.tr/kutuphane/asi_rehberi.pdf Erişim Tarihi: 20.01.2021

     
OPA        
I

Çocuk Felci (Poliomyelit) Aşısı

Poliomyelit (polio), daha çok çocukları etkileyen ve yüksek bulaşıcılığı olan viral bir hastalıktır.

Poliovirüs her yaşta hastalık yapabilir ancak esas olarak üç yaşından küçük çocukları etkiler. Dünya Sağlık Örgütü’nün, 1988 yılında polio yok etme programını hayata geçirmesi sonrası dünyada polio vakaları %99 azalmıştır.

Kaynak:
https://www.ttb.org.tr/kutuphane/asi_rehberi.pdf Erişim Tarihi: 20.01.2021

 
II

Çocuk Felci (Poliomyelit) Aşısı

Poliomyelit (polio), daha çok çocukları etkileyen ve yüksek bulaşıcılığı olan viral bir hastalıktır.

Poliovirüs her yaşta hastalık yapabilir ancak esas olarak üç yaşından küçük çocukları etkiler. Dünya Sağlık Örgütü’nün, 1988 yılında polio yok etme programını hayata geçirmesi sonrası dünyada polio vakaları %99 azalmıştır.

Kaynak:
https://www.ttb.org.tr/kutuphane/asi_rehberi.pdf Erişim Tarihi: 20.01.2021

     
Suçiçeği1          
I

Suçiçeği Aşısı

Genellikle çocukluk çağı hastalığıdır ancak bağışıklanmamış bireylerde her yaşta görülebilir. Vücutta içi su dolu döküntülerle karakterizedir. Hastalık erişkin yaşlarda geçirildiğinde ağır seyreder. Gebelerde bebek ölümlerine neden olabilir.

Kaynak:
https://www.ttb.org.tr/kutuphane/asi_rehberi.pdf Erişim Tarihi: 20.01.2021

       
KKK          
I

Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak (KKK) Aşısı

Kızamık akut viral, döküntülü bir enfeksiyondur ve sadece insanlarda hastalık yapar. Kızamık hastalığı her ne kadar aşılama uygulamalarıyla önemli ölçüde azalsa da halen önemini korumaktadır. Çünkü farklı nedenlerle aşılanmayanların toplumda birikmesi, hastalığın tekrar salgınlarla seyretmesine neden olmaktadır.

Kızamıkçık, çocukluk çağı döküntülü hastalıklarından biridir. Bilinen tek rezervuarı insandır. Hastalık insidansı genellikle ilkbahar ve kış aylarında en yüksektir.

Aşılama öncesinde salgınlar her 5-6 yılda bir ortaya çıkma eğilimindeyken yapılan geniş çaplı kızamıkçık aşısı ile birçok ülkede, kızamıkçık ve Konjenital Kızamıkçık Sendromu önemli ölçüde azaltılmış, hatta bazı ülkelerde elimine edilmiştir.

Kabakulak genellikle bir veya daha fazla tükürük bezinin şişmesi ile karakterize edilen akut viral bir hastalıktır. Bütün dünyada görülür. Hastalığın en sık gözlendiği yaş 5-9’dur.

Kaynak:
https://www.ttb.org.tr/kutuphane/asi_rehberi2.pdf Erişim Tarihi: 20.01.2021

   
II

Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak (KKK) Aşısı

Kızamık akut viral, döküntülü bir enfeksiyondur ve sadece insanlarda hastalık yapar. Kızamık hastalığı her ne kadar aşılama uygulamalarıyla önemli ölçüde azalsa da halen önemini korumaktadır. Çünkü farklı nedenlerle aşılanmayanların toplumda birikmesi, hastalığın tekrar salgınlarla seyretmesine neden olmaktadır.

Kızamıkçık, çocukluk çağı döküntülü hastalıklarından biridir. Bilinen tek rezervuarı insandır. Hastalık insidansı genellikle ilkbahar ve kış aylarında en yüksektir.

Aşılama öncesinde salgınlar her 5-6 yılda bir ortaya çıkma eğilimindeyken yapılan geniş çaplı kızamıkçık aşısı ile birçok ülkede, kızamıkçık ve Konjenital Kızamıkçık Sendromu önemli ölçüde azaltılmış, hatta bazı ülkelerde elimine edilmiştir.

Kabakulak genellikle bir veya daha fazla tükürük bezinin şişmesi ile karakterize edilen akut viral bir hastalıktır. Bütün dünyada görülür. Hastalığın en sık gözlendiği yaş 5-9’dur.

Kaynak:
https://www.ttb.org.tr/kutuphane/asi_rehberi2.pdf Erişim Tarihi: 20.01.2021

 
Hepatit-A2            
I

Hepatit A Aşısı

Bulaşıcı sarılık olarak da adlandırılan, karaciğerin viral enfeksiyonudur. Erken yaşlarda, özellikle 6 yaşından küçüklerde, hastalık belirtisiz olarak geçirilebilir. İleri yaşlarda geçirilen Hepatit A enfeksiyonun ölümcüllüğü de yüksektir.

Özellikle kreş, okul gibi toplu yaşam alanlarında hastalık ortaya çıkarsa büyük boyutta salgınlara neden olabilir. Hastalığın kontrol altına alınmasında, su ve gıda hijyeninin sağlanması önemlidir. Ancak hastalığın sonuçlarının ciddi olması nedeniyle aşılama da çok önemlidir.

Kaynak:
https://www.ttb.org.tr/kutuphane/asi_rehberi.pdf Erişim Tarihi: 20.01.2021

II

Hepatit A Aşısı

Bulaşıcı sarılık olarak da adlandırılan, karaciğerin viral enfeksiyonudur. Erken yaşlarda, özellikle 6 yaşından küçüklerde, hastalık belirtisiz olarak geçirilebilir. İleri yaşlarda geçirilen Hepatit A enfeksiyonun ölümcüllüğü de yüksektir.

Özellikle kreş, okul gibi toplu yaşam alanlarında hastalık ortaya çıkarsa büyük boyutta salgınlara neden olabilir. Hastalığın kontrol altına alınmasında, su ve gıda hijyeninin sağlanması önemlidir. Ancak hastalığın sonuçlarının ciddi olması nedeniyle aşılama da çok önemlidir.

Kaynak:
https://www.ttb.org.tr/kutuphane/asi_rehberi.pdf Erişim Tarihi: 20.01.2021

   
DaBT-İPA                
R

Erişkin Tipi Tetanoz - Difteri Aşısı (Td)

Difteri tarih boyunca yıkıcı salgınlarla karakterize, en çok korkulan çocuk hastalıklarından biri olmuştur.

Boğmaca halen dünya genelinde bebek ölümlerinin önemli bir nedeni ve aşılama oranının yüksek olduğu ülkelerde bile bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir.

Tetanoz her yaşta ortaya çıkabilen, aşı koruması olmadığı takdirde %100 ölüme neden olan ciddi bir hastalıktır.

Çocuk Felci daha çok çocukları etkileyen ve yüksek bulaştırıcılığı olan viral bir hastalıktır.

Kaynak:
https://www.ttb.org.tr/kutuphane/asi_rehberi.pdf Erişim Tarihi: 20.01.2021

 
Td                  
R

Erişkin Tipi Tetanoz - Difteri Aşısı (Td)

Tetanoz her yaşta ortaya çıkabilen, aşı koruması olmadığı takdirde %100 ölüme neden olan ciddi bir hastalıktır.

Difteri tarih boyunca yıkıcı salgınlarla karakterize, en çok korkulan çocuk hastalıklarından biri olmuştur.

Kaynak:
https://www.ttb.org.tr/kutuphane/asi_rehberi.pdf Erişim Tarihi: 20.01.2021

11 Ocak 2012 ve sonrasında doğan çocuklara uygulanacaktır.

21 Mart 2011 ve sonrasında doğan çocuklara uygulanacaktır.

31 Temmuz 2016 ve sonrasında doğan çocuklardan başlamak üzere 48. ayına girmiş tüm çocuklara uygulanacaktır.

1 Temmuz 2016 tarihinden önce doğmuş ve halen ilköğretime başlamamış olan çocukların KKK ikinci dozu ve DaPT-İPA aşısı 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerinde okul aşılamaları şeklinde uygulanacaktır.

Not: Meningokok aşıları, rotavirüs aşıları ve HPV aşıları ulusal aşı takviminin dışında yapılmaktadırlar. Ayrıntılı bilgi için lütfen hekiminize danışın.

Pdf Olarak İndir