Bu Web Sitesi’nin (kısaca “site” denilecektir) sahibi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği’dir. Bu Site’deki hizmet ve içeriklerden bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde Site’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, aşağıdaki kullanım kurallarını ve dernek tarafından işbu Site Kullanım Kurallarında yapılan her değişikliği önceden kabul etmiş ve buna uygun davranmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği, bu Site’de yer alan veya alacak olan bilgileri, içeriği, formatı ve formları ve kullanım kurallarını dilediği zaman ve dilediği biçimde Site’de ilan ederek değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

TANIMLAR

Site: Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmet ve içeriklerin sunulduğu, çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesi,

Kullanıcı/Kullanıcılar: Site’ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek veya tüzel kişi(ler)

İçerik: Site ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan, veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

Video: Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği tarafından belirlenen konulara ilişkin sorulara uzman tarafından verilen cevapların, her türlü ses ve görüntü kayıtları

Link: Site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Site’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

GENEL HÜKÜMLER

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği’nin sunduğu hizmet ve içeriklerden yararlananlar yalnızca hukuka ve yasaya uygun şekilde siteyi kullanabilirler. Kullanıcılar’ın, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

Her Kullanıcı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; şahış ve kurumlara ait yazılı, görsel ve işitsel bilgileri izinsiz açıklamayacağını peşinen kabul eder.

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği’ne açıkladığı ve yolladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği’ne açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği’nin yegane hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, Video’ları, dosyaları ve veritabanlarını çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile, gerekse de başka yollarla Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Site dahilinde sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan Video’lardan ve İçerik’lerden dolayı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği’nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Uzmanlar tarafından sağlanan yorumların, bilgilerin ve içeriklerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren uzmanların sorumluluğundadır. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği, içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

Kullanıcılar, Site’yi kullanarak, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği’nin, diğer Kullanıcılar’ın ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklardır. Kullanıcılar’ın işbu Site Kullanım Koşulları hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği’nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

Kullanıcılar, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği’ne Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan yorumların, bilgilerin ve İçerik’lerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği, Kullanıcılar tarafından Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği’ne iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan yorumların, bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla; bu yorum, bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

Kullanıcılar, Site dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği’nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz niteliği taşıyacak fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği, Site’de yer alan İçerik ve Video’ları ve Kullanıcılar tarafından eklenen yorum ve bilgileri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmekle yükümlüdürler. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği tarafından yapılabilir. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcılar’a aittir.

Site üzerinden, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği’nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya İçerik’lere ve/veya dosyalara Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği tarafından Link verilebilir. Bu Link’ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki Link’ler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu Link’ler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği, Kullanıcı tarafından Site üzerinden kendisine iletilen bilgileri, Gizlilik Politikası ve Kullanıcı ile yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir; bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği, aynı zamanda, Kullanıcı’nın veya ziyaret edenin kimliğini, adresini, elektronik posta adresini, telefonunu, IP adresini, Site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, ziyaret tarih ve saati gibi bilgileri de Kullanıcı ve iş ortakları ile yaptığı sözleşmeler kapsamında ve istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği, üyeler tarafından Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği’ne iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve İçerik’lerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve İçerik’lerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve İçerik’lerin yanlış veya hatalı olmasından veya bu bilgi ve İçerik’ler sebebiyle üyenin bilgisayarına virüs, trojan ve benzeri zararlı kod ve programların bulaşmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği sitesinde yer alan veya linkleri paylaşılan videolarda bilgilerini kamuya sunan uzmanlar konu hakkında doğru ve güncel bilgileri paylaşmaktadırlar. Bununla birlikte Kullanıcı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği'nde yer alan tıbbi bilgilerin teşhis ve tedavi amaçlı olmadığını, bu bilgilerin sadece genel bilgi vermek amaçlı olarak Sitede yer aldığını kabul eder. Sitede bilgisine başvurulan uzmanlar, Sitenin yanlış kullanımından, kullanıcının doktor, uzman ve hastaneye danışmadan kendi teşhisi doğrultusunda yapacağı davranışlardan görebileceği zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

TELİF HAKLARI

Site’deki içeriklerin tamamı (video çekimleri, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer tüm kodlar dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüm içerik)tüm içeriği, logolar, markalar kısacası tüm yaratıcı hak içeren eserlerin tüm fikri mülkiyet hakları Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği’ne aittir ve/veya Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır.

Kullanıcılar, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği hizmet, içerik ve bilgileri kısaca tüm telif haklarını içeren çalışmaları ve/veya Site’ye başka kullanıcılar tarafından yüklenen içerikleri yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, internet, intranet veya başka mecralarda yayınlamak veya başkasının Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği'nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Site Kullanım Kuralları dahilinde Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, Kullanıcılar, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği’nin telif haklarına tabi çalışmalarını ve/veya başka kullanıcılar tarafından yüklenen içerikleri çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamazlar.

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği, işbu Site Kullanım Kuralları dahilinde sarahaten yetki verilmediği hallerde, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği hizmet, içerik, bilgi dahil tüm telif haklarına tabi çalışmaları, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği ticari markaları, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği, işbu Site Kullanım Kuralları ve Gizlilik Politikası’ndan doğan yükümlülüklerinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği'nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında ve bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep sayılır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Site Kullanımı ile ilgili uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanır. Yetkili Mahkemeler İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’dir. İşbu 6 (altı) maddeden oluşan Site Kullanım Kuralları 22 Nisan 2021 tarihinde Site üzerinden yayınlanarak, Site, gerçek ve tüzel kişiler tarafından erişime uygun hale getirilmiştir. Kullanıcılar, Site’yi kullanmakla, işbu Site Kullanım Kurallarını kabul etmiş olmaktadırlar. Site Kullanım Kuralları, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği hizmet ve içeriklerinden yararlanacak olan kullanıcılarla ve iş ortaklarıyla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.