Toplum Bağışıklığı

Aşı olmak aynı zamanda “toplum bağışıklığı” yoluyla tüm topluma fayda sağlar.1

Yeterli sayıda insan aşılanırsa, hastalığın aşı olamayan kişilere yayılması zorlaşır. Böylece hasta olan veya bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler de koruma altına alınmış olur.

Aşağıdaki tabloda yaygın bazı hastalıkların sürü bağışıklığı eşik değerleri yer alıyor.

Tablo 1. Yaygın bulaşıcı hastalıkların toplum bağışıklığının eşik değeri2

HASTALIK Toplum Bağışıklığı için Gerekli Eşik Değeri
Kızamık %92-94
Kızamıkçık %83-85
Difteri %83-85
Boğmaca %80-94
Çiçek Hastalığı %80-85
Kabakulak %75-86
Çocuk Felci %80-85

Kaynaklar:

  1.  https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/why-vaccination-is-safe-and-important/ Erişim tarihi: 17.03.2021
  2. Xia Y, et al. How to Understand “Herd Immunity” in COVID-19 Pandemic. Front Cell Dev Biol. 2020 Sep 24;8:547314. DOİ: 10.3389/fcell.2020.547314.